www.frontlinemotion.nl
 • Frontline Fire Protection

  Frontline Fire Protection BV

   

  Bezoekadres / Visiting address / Besuchsadresse

  Panoven 23-25

  3401 RA IJsselstein

   

  Correspondentieadres / Correspondence Address / Korrespondenzanschrift

  Postbus 16

  3400 AA IJsselstein

   

  Tel. 030-6868090

  Fax. 030-6868099

  Info@frontlinefire.nl

   

  ABN AMRO Nieuwegein

  44.60.07.889

   

  IBAN NL07ABNA0446007889

  BTW / VAT NL.8015.17.096.B01

  KVK / Chamber of Commerce 30107161

   

   

   

   

 • Nederlands

  Activiteiten

  Projecten

  Referenties

  Frontline Fire Protection is een onafhankelijk advies- en ontwerpbureau voor brandbeveiliging met vestigingen in Nederland, Groot-Brittanië en partners in andere delen van de wereld.

   

  Wij bieden de volgende diensten aan:

   

  • Veldonderzoek

  • Conceptueel systeem ontwerp

  • Gedetailleerd systeem ontwerp

  • Ontwerp controle

  • Ontwerp beoordeling

  • Hydraulische berekeningen

  • Hydraulische analyses

  • Gedetailleerde kosten schattingen (voorcalculaties)

  • Voorbereiding van aanbiedingsdocumenten

  • Voorbereiding van specificaties

  • Voorbereiding van rapporten en aanbevelingen

  • Project management

  • Levering van brand beveiliging / detectie computer hardware / software

  • Software en systeem trainingscursussen

  • Complete projecten, civiel, bouw, mechanische en elektrische diensten

  Een overzicht van projecten uit het verleden:

   

   

  • DOW Europe Safety & Loss Prevention

  • Afvalverwerkingdepot Nieuwegein (van Vliet Groep Milieudienstverleners)

  • Samengesteld Distributiecentrum Westerspoor (Albert Heijn Zaandam)

  • Afvalverbrandingsfabriek Alkmaar

  • ITT-Sheraton Hotels

  • Expeditiecentrum Procar Soest

  • NAM PS/UGS Project Grijpskerk

  • Montell MP1 Catalloy fabriek Moerdijk

  • Van Ommeren Tank Terminal Fujairah U.A.E

 • English

  Activities

  Projects

  References

  Frontline Fire Protection is an independent consultancy and design agency for fire protection with branches in the Netherlands, the UK and partners in other parts of the world.

   

  We offer the following services:

   

  • Field research

  • Conceptual system design

  • Detailed system design

  • Design control

  • Design review

  • Hydraulic calculations

  • Hydraulic analysis

  • Detailed cost estimates

  • Preparation of tender documents

  • Preparation of specifications

  • Preparation of reports and recommendations

  • Project management

  • Supply of fire protection / detection computer hardware / software

  • Software and system training courses

  • Complete projects, civil, construction, mechanical and electrical services

  An overview of past projects:

   

   

  • DOW Europe Safety & Loss Prevention

  • Afvalverwerkingdepot Nieuwegein (van Vliet Groep Milieudienstverleners)

  • Samengesteld Distributiecentrum Westerspoor (Albert Heijn Zaandam)

  • Afvalverbrandingsfabriek Alkmaar

  • ITT-Sheraton Hotels

  • Expeditiecentrum Procar Soest

  • NAM PS/UGS Project Grijpskerk

  • Montell MP1 Catalloy fabriek Moerdijk

  • Van Ommeren Tank Terminal Fujairah U.A.E

 • Deutsch

  Aktivitäten

  Projekte

  Verweise

  Frontline Fire Protection ist ein unabhängiges Beratungs-und Design-Agentur für Brandschutz mit Niederlassungen in den Niederlanden, Großbritannien

  und Partnern in anderen Teilen der Welt.

   

  Wir bieten folgende Dienstleistungen an:

   

  • Feldforschung

  • Konzeptionelle System-Design

  • Detaillierte System-Design

  • Design-Steuerung

  • Design Review

  • Hydraulische Berechnungen

  • Hydraulische Analyse

  • Detaillierte Kostenschätzungen (für Berechnungen)

  • Erstellung der Ausschreibungsunterlagen

  • Erstellung von Spezifikationen

  • Erstellung von Berichten und Empfehlungen

  • Projektmanagement

  • Bereitstellung von Brandschutz / Detektion Computer Hardware / Software

  • Software-und System-Schulungen

  • Komplette Projekte, Zivil-, Bau-, mechanische und elektrische Dienstleistungen

  Ein Überblick über die bisherigen Projekte:

   

   

  • DOW Europe Safety & Loss Prevention

  • Afvalverwerkingdepot Nieuwegein (van Vliet Groep Milieudienstverleners)

  • Samengesteld Distributiecentrum Westerspoor (Albert Heijn Zaandam)

  • Afvalverbrandingsfabriek Alkmaar

  • ITT-Sheraton Hotels

  • Expeditiecentrum Procar Soest

  • NAM PS/UGS Project Grijpskerk

  • Montell MP1 Catalloy fabriek Moerdijk

  • Van Ommeren Tank Terminal Fujairah U.A.E

Webdesign - Frontline Motion Design